Jak najít nejlepšího dodavatele obráběných dílů

Je při hledání smluvního výrobce cena jediný kousek skládačky, na který se díváte? Přestože je to důležitá součást vašeho rozhodování, špatný výrobek, byť za nízkou cenu je stále špatný výrobek. Stejně jako v manželství by i při hledání dodavatele měla být prioritou kompatibilita a kompromis. Dodavatel by měl být ve vašem vztahu považován za partnera, nikoli za prostředek k dosažení cíle.Z tohoto důvodu nehledejte primárně dodavatele, který dělá práci za nejnižší cenu. Musíte najít společnost, která zná vaše podnikání, zná vaše odvětví a může dodávat výrobky pro trh, na kterém podnikáte.

Role výrobců dílů

Smluvní výrobci se specializují na kusovou výrobu, střední dávky, či velké série. Jejich podnikání je CNC obrábění, takže mají technologie a know-how pro důslednou výrobu i těch nejsložitějších dílů.

CNC výrobci mají obvykle ve své dílně mnoho strojů, což umožňuje, aby byla stejná součást vyráběna na více strojích současně, což výrazně zkracuje dobu potřebnou pro výrobu vašich součástí. A co je ještě lepší, většina smluvních výrobců má vlastní prototypovací oddělení, takže mohou pro účely testování vyrobit malé šarže vašich součástí a ty si vzájemně odsouhlasíte, než se pustí do celé výrobní dávky.

 

Role obchodníků neboli prostředníků

Prostředníci zadají výrobu vašich dílů jiné výrobní společnosti. Pro ty, kdo hledá rychlé a spolehlivé řešení, může být prostředník správná volba. Je však nutné počítat s vyšší cenou, ale obecně lze očekávat dodržení kvality dodaných výrobků. Bohužel pravdou je, že prostředníci vylučují přímý vztah mezi zákazníkem a výrobcem dílů. Musíte se tedy vždy spoléhat přímo na prostředníka. Může váznout komunikace, urgentní požadavky apod.

Vzhledem k tomu, že prostředníci mají navázané vztahy s mnoho výrobci, mohou nabídnout širokou paletu služeb, avšak dodané výrobky se stejným požadavkem na kvalitu se můžou mírně lišit, podle toho, kdo je vyráběl.

 

5 Možností výběru dodavatele

 

Online zadávání výroby

V posledních několika letech je možné se spolehnout na dodání dílů ze strany internetových společností, resp. firem, které své obchodní procesy masivně automatizují a využívají např. umělou inteligenci k ocenění výrobků. Tyto společnosti Vám zajistí širokou paletu služeb, dobrou cenu a kvalitu při výrobě velkých sérií. U malých sérií, či u kusové výroby bude však cena vysoká. Služby v tomto segmentu se budou nadále zlepšovat a žádný zadavatel výroby by neměl tyto firmy ztratit z paměti. Více v předešlém článku *

 

Obchodníci

Obchodníci mají navázané dlouhodobé vztahy s mnoho výrobními společnostmi. Jsou tedy schopni vysoutěžit výrobky za odpovídající ceny a zajistit výrobu složitých součástí, na které byste složitě hledali výrobce. Hlavní výhodou pro vás tedy je úspora času při hledání vhodného dodavatele. Avšak kontakt budete mí vždy pouze na prostředníka. Volba obchodníka s díly je tedy vhodná zejména pro ty, kteří nákupní proces neopakují nebo na něj nemají čas.

 

Malí výrobci dílů

Malé strojírenské dílny mají obvykle širokou škálu možností a velkou zkušenost s použitím jedinečných a speciálních materiálů, které velkosériový dodavatelé nemají. Menší dílny tak mohou zpracovávat složité součásti, ale obvykle za vyšší cenu za kus než u velkoobjemového obchodního modelu. Menší výrobci mají obvykle lepší zákaznický servis a osobní porozumění vašich cílů než větší výrobci. Dlouhodobou spolupráci také získáte představu, co a jak rychle pro vás jednotlivé dílny můžou vyrobit a vy se tak můžete flexibilně rozhodovat v případě urgentních požadavků.

 

Velkosériový výrobce

Velkosériový výrobci mohou velmi rychle obrobit mnoho dílů, ale neočekávejte stejné zkušenosti se zákaznickým servisem, jaký získáte od menšího dodavatele. Velkosériová výroba může váhat s prací z exotických materiálů a nemusí mít kapacitu dělat složitější součásti, vzhledem k menšímu počtu technologů a zkušeného personálu. S jednoduššími díly očekávejte kvalitnější produkty a krátké dodací lhůty.

Náklady na výrobky budou zpravidla velmi nízké, protože obchodují ve velkém množství, ale mohou vyžadovat minimální objednací množství, které může být větší, než potřebujete.

 

Vlastní výroba (in-house)

Vybudování vlastní výroby je pravděpodobně nejlepší možností, je však nutné počítat, že vybudování výroby je procesně, časově a finančně náročné a v případě úbytku požadavků na výrobu ponesete veškeré náklady. Musíte najít odborný a kvalitní personál a vedoucí, kteří budou řídit výrobní procesy. Budete sami odpovídat za objednání materiálu a dodržování harmonogramů výroby. Některé společnosti zvládnou vybudovat a udržovat vlastní výrobu, jiné však nemají dostatečné zdroje a kompetence, aby vše běželo plynule. Ve vlastní výrobě pravděpodobně nejlépe zajistíte kvalitu dílů, kterou očekáváte.

 

Vaše výrobní potřeby mohou být plněny partnerem nebo prostřednictvím vaší výroby. Výběrem výše uvedených možností, můžete získat ty nejlepší součásti a vybudovat vztah se společnostmi, která vám budou poskytovat dobré služby.

Jednoduché díly mohou být tedy obrobeny docela snadno in-house, ale problémy se objeví, když začnete pracovat na složitějších dílech. Můžete si najmout zaměstnance, koupit malou dílnu, koupit CNC stroje. Stále však budou mezery ve vašich možnostech. Interní oddělení mají často omezenou kapacitu, výběr materiálů a schopností.

 

Jak vybrat vhodnou variantu výroby dílů

Zvažte nejprve objem výroby, časový horizont, kdy díly potřebujete. Potřebujete čas na montáž, najděte tedy dodavatele, který vám díly dodá včas a v potřebné kvalitě. Malá dílna vám může pomoci, když potřebujete kusovou či malosériovou výrobu, bohužel vám však nepomůže, když potřebujete vysoké počet kusů. Dále si vyžádejte reference, nebo přečtěte recenze jaké množství je výrobce schopen vyrobit. Dále zvažte, zda chcete budovat dlouhodobé vztahy, či jen potřebujete vyřešit nahodilý požadavek na díly.

 

Otázky k položení dodavatelům

Když se díváte na dodavatele, musíte se s nimi ideálně setkat, abyste zjistili, co mohou vyrábět a dodávat. Máte plné právo klást otázky, které vám pomůžou ve vašem rozhodování. Zde je několik otázek, na které byste měli znát odpověď, než se pustíte do spolupráce s dodavateli a výrobci:

 • Má společnost skutečně kapacitu vyrobit tolik dílů, kolik potřebujeme (dodrží termín)?
 • Vyžaduje společnost, abyste zadali minimální objednávku? Pokud vyžadují minimální objednávku, která je pro vás příliš vysoká, měli byste zvážit jiné možnosti.
 • Mají kontrolu kvality, která odpovídá vašim standardům?
 • Používá společnost požadované materiály?
 • Pomáhá vám společnost s návrhy? Pokud nejste odborník, možná budete potřebovat technickou podporu.
 • Má společnost reference od podniků ve vašem oboru?
 • Vidíte portfolio jejich práce?
 • Můžete se vydat na prohlídku jejich zařízení?
 • Můžete vyžádat prototypy dílů, které chcete vyrobit?
 • Obdržíte zprávy o postupu vašeho projektu?
 • Jaké dodací a platební podmínky společnost nabízí?

 

Závěr

Především záleží na typu vašeho produktu, směřování vaší společnosti a stylu vaší práce. Základem je zvážit tyto body:

 • Buduji dlouhodobé a pevné vztahy s dodavateli, nebo jen hledám krátkodobý úspěch?
 • Orientuje se má společnost především na kvalitu, cenu, rychlost nebo má specifický mix požadavků?
 • Jakou strategickou výhodu získáte spoluprací?